NHUỘM

Năng lực sản xuất: 150 tấn/tháng

Máy móc thiết bị:

  • Máy nhuộm cao áp (500kg/lot): 2 máy
  • Máy nhuộm cao áp (75kg/lot): 1 máy

Máy nhuộm áp suất cao có qui trình hoạt động được cài đặt sẵn, tùy từng mặt hàng sẽ có quitrình sản xuất phù hợp. Ưu điểm của việc cài đặt sẵn qui trình là đảm bảo độ đồng đều của tất cả các mẻ hàng của cùng 1 đơn hàng.

Khâu nhuộm luôn ưu tiên sản xuất các mặt hàng màu lợt với nồng độ màu thấp, đặc biệt là các đơn hàng nhuộm.

Dyeing

cong ty tuong phat